Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=580

Здравствуйте!Помогите найти материал по теме Аудит расчетов с бюджетом.

Дорофеева Альбина Вячеславовна
2009-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі:

65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Н.І.
Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-255.

65.26
П30
Петровська, Ірина Олегівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.

65.9(4УКР)26
П 44
Податковий аудит [Текст] : навчальний посібник / Держ. податкова адмін. України Академія держ. подот. служби ; Онищенко В.А., Микитенко Т.В., Сахненко О.М. та ін. - Ірпінь : Академія ДПС Ураїни, 2003. - 398 с.

65.052
П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283.


Рубан, Н. І.
Аудит ефективності бюджетних коштів [Текст] / Н.І. Рубан // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 138-143.

Ващенко, І.
Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю. [Текст] / І. Ващенко // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 148-155.

Стефанюк, І. Б.
Знати, що контролювати - половина успіху (Про завдання фінансового аудиту бюджетних програм та показники оцінки рівня їх виконання) [Текст] / І.Б. Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №3. - С. 27-31.

Левицька, С.
Аудит у використанні бюджетних ресурсів [Текст] / С. Левицька // Економіка України. - 2004. - №7. - С. 85-88.

Стефанюк, І. Б.
Запровадження аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 138-144.

Заверуха, Ірина.
Правові проблеми аудиту державного боргу [Текст] / І. Заверуха // Юридична Україна. - 2006. - №12. - С. 31-37.

Піхоцький , В. Ф.
Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів державного бюджету України та їх використанням [Текст] / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. - 2007 . - № 3 . - С. . 75 - 82