Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=588

допоможіть,будь ласка,знайти матеріал для курсової роботи по темі:"Формування і використання природно-ресурсного та трудового потенціалу Київської області "

Філіппов Ігор Ігорович
2009-04-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.049(4УКР)6
Ч-49
Чернюк, Людмила Григорівна.
Розміщення продуктивних сил України [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. - К. : ЦУЛ, 2002. - 470 с.

65.049(4УКР)6
І - 98
Іщук, Степан Іванович.
Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва [Текст] : навч. посібник / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - К. : Видавець Паливода А.В., 2002. - 260 с. - (Бібліотечка студента).

65.049(4УКР)6
С 79
Стеченко, Дмитро Миколайович.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : навч. посібник / Д.М. Стеченко. - 2-е вид., виправ. і доп. - К. : Вікар, 2002. - 374 с.


65.049(4УКР)6
Р 64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / М. Долішній [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : [б. и.], 2003. - 256 с.


65.049(4УКР)6
З-12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б.Ф. Заблоцький. - К. : Академвидав, 2002. - 368 с. - (Альма-матер).

65.049(4УКР)6
Ж 85
Жук, Микола Васильович.
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-293.

65.049(4УКР)6
К49
Клиновий, Дмитро Віталійович.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України [Текст] : навч. посіб. / Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа; За наук. ред. Л.Г. Чернюк ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 728 с. : табл. - Бібліогр.: с. 725-726.

65.049(4УКР)6
С76
Стадницький, Юрій Іванович.
Розміщення продуктивних сил [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Стадницький , А. Г. Загородній. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 328-333.


Інтернет - ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4