Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=590

Де я можу знайти підручники з ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ?

Чижук Інна Ігорівна
2009-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Портрібні Вам підручники є у фонді нашої бібліотеки. Наприклад:
65.052
Б93
Бутинець, Ф.
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки.

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493.

65.052
С49
Сльозко, Т.
Організація обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Сльозко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торг. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. : табл.

65.052
О-66
Орлова, В.
Основи бухгалтерського обліку [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. К. Орлова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу . - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 296 с. : рис., табл.

65.052
Г 19
Ганін, В.
Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ганін, Т. В. Синиця ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 336 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 266-273.