Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=591

Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал до теми" Особливості організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві"

Чижук І.І.
2009-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

65.052.9(4УКР)
М 60
Милявська Е.П.
Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Е. П. Милявська, О. І. Жабін; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-162 c. :a-іл. -Бібліогр. в кінці тем.

65.9(4УКР)29
В 18
Варналій З.С.
Мале підприємництво: основи теорії і практики : Монографія/ З.С. Варналій. -2-е вид., випр. і доп. -К.: Знання, 2003.-302 с.

65.9(4УКР)29
В 18
Варналій З.С.

Мале підприємництво: основи теорії і практики : научно-популярная литература/ З.С. Варналій; З.С. Верналій. -3-тє вид., стереотип.. -К.: Знання, 2005.-304 c. :z-табл. + Додатки с. 271-302. -Бібліогр. в кінці розд..

Свідерський, Д.
Особливості аудиту малих підприємств за Міжнародними стандартами аудиту [Ноты] : общественно-политическая литература / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №2. - С. 61-64.

Уланчук, В.
Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: 4 назв.

Андрющенко, Г.
Актуальні питання формування облікової політики малих підприємств [Текст] / Г. Андрющенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 10-14. - Бібліогр. с. 14 (10 назв.)