Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=600

Доброго ранку, порадьте будь-ласка літературу(електронні посилання, книжки,бібліотечні фонди) для написання курсової : "Психологічні засоби впливу на особистість та колектив", щиро вдячний наперед.

Гондек Тарас Степанович
2009-04-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо ознайомитись з наступною літературою:

88.5
Г 94
Гуменюк, Оксана Євстахіївна.
Психологія впливу [Текст] : монографія / О.Є. Гуменюк. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 304 с. + Додатки: с. 267-300. - Бібліогр.: с.253-266 .

88.5
М 82
Москаленко, Валентина Володимирівна.
Соціальна психологія [Текст] : підручник / В. В. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. - Вид. 2-е, випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. : табл. - Бібліогр.: с.671-687 та наприкінці глав.

88.5
Т 80
Трухін, Ігор Олексійович.
Соціальна психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І.О. Трухін ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 336 с.

88.5
Ф55
Філоненко, Мирослава Мирославівна.
Психологія спілкування [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. - Бібліогр.: с.188-191 . - Бібліогр. у підрядк. прим.

88
Ш23
Шапар, Віктор Борисович.
Сучасний тлумачний психологічний словник [Текст] : справочное издание / В. Б. Шапар. - Х. : Прапор, 2007. - 640 с.


Щербина, В.
Соціальні риси мережних спільнот [Текст] : научное издание / В. Щербина // Соціальна психологія. - 2005. - №2. - С. 139-149.


Мироненко, Ганна.
Часові профілі "залежних " і "вільних" споживачів телевізійної продукції [Текст] / Ганна Мироненко // Соціальна психологія. - 2007. - № 2. - С. 168-175. - Бібліогр.: 10 назв.


Москаленко, В. В.
Формування свідомості особистості засобами масової інформації [Текст] / В. В. Москаленко // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 12. - С. 1 - 4. - Бібліогр. : 20 назв.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10