Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=603

Допоможіть знайти матеріали на бакалаврську роботу "Облік, аналіз і аудит собівартості продукції промисловості"

Цібере О.В.
2009-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути літературу:

65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65
Г75
Грабовецький, Борис Євсійович.
Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом [Текст] : монографія / Б.Є. Грабовецький ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. - 138 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 133-136.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Н.І.
Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.9(4УКР)29
Л26
Ластовецький, Василь Омелянович.
Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції [Текст] : практ. посіб. / В.О. Ластовецький ; Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. - Чернівці : [б. и.], 2005. - 64 с.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-255.

65.26
П30
Петровська, Ірина Олегівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.

65.052
П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283.

65.29
С13
Савицька, Глафіра Вікентіївна.
Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 664 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 658-662.

65.9(4УКР)30-82
С32
Сержанов, В.
Економічний аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві [Текст] / В. Сержанов // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 165-168.

65.053
Т 19
Тарасенко, Ніна Вікторівна.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. В. Тарасенко. - 4-е вид., стереотип. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 344 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 342-343.

Мних, Євген.
Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації [Текст] / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №1. - С. 55-61.

Білоусова, І.
Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 3 – 5.

Маренич, Т.
Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / Т. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №12. - С. 19 – 25.

Бондур, Т. О.
Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві [Текст] / Т.О. Бондур // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 126-130. - Бібліогр. у прим.

Чумаченко, Микола.
Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 3-7. - Бібліогр. с. 7 (28 назв.)