Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=605

Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою "Напрями оптимізації видатків місцевих бюджетів".
Дякую

Клименко Н.Е.
2009-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
Д 60
Додаткові матеріали стосовно місцевих бюджетів [Текст] : липень 2002 р. - К. : [б. и.], 2002. - 20 с. - 2.50 грн


67.9(4УКР)302.1
Н 15
Навчальна програма застосування положень бюджетного кодексу України [Электронный ресурс] : вступ до Бюджетного кодексу України; Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України; Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України / Мін-во фінансів України ; Проект підтримки економ. та фіскальної реформи. - К. : [б. и.], [200?]. - CD-ROM. - (в конв.) : 10 грн


65.9(4УКР)26
З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] : наукова монографія / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с. - ISBN 966-8406-06-0 : 12.50 р.

65.29
Б98
Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] : научное издание / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента). - ISBN 5-469-00712-Х : 71.50 р.


65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 966-388-029-5 : 20.30 грн.

65.9(4УКР)26
Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864. - ISBN 966-574-637-5 (в опр.) : 38.70 грн.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с. - ISBN 966-364-280-7 (в опр.) : 33 грн.

65.26
Б68
Благун, Ігор Григорович.
Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223. - ISBN 966-2025-15-4 (в опр.) : 56 грн.


65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328. - ISBN 966-96736-1-5 : 43.50 грн.


65.9(4УКР)26
З 14
Загорський , Володимир Степанович.
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285. - ISBN 978-966-392-182-2 : 56 грн

65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник, Юрій Васильович.
Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670. - ISBN 978-966-346-373-5 (в опр.) : 151.20 грн


Жукінський , А. Місцевий бюджет: уроки відповідальності. [Текст] : тернопільщина: уроки відповідальності / А. Жукінський // Віче. - 2003. - №6. - С. 42-45.

Васильєва, Н. Підвищення соціальної спрямованості місцевих бюджетів [Текст] / Н. Васильєва // Управління сучасним містом. - 2004. - №1-3. - С. 171-179.

Міхєєнко, Т. В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : общественно-политическая литература / Т.В. Міхєєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 39-44.

Глущенко, Юлія Миколаївна. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.М. Глущенко // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 276-284. - Бібліогр.: 15 назв.
Олійник, Д. С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетв [Текст] / Д. С. Олійник // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 84-91
Буряченко, А. Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування [Текст] / А. Є. Буряченко // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 44-50. - Библиогр.: с. 14-50 (13 назв)
Гризоглазов, Денис. Доходи місцевих бюджетів: сучасний стан та перспективи [Текст] / Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 5-6. - С. 11 - 12.