Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Монтаж трубопровода в коттедже. | На нашем сайте молоко для вас со скидками.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=608

групування підприємств невиробничої сфери діяльності

2009-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
Г 44
Гетьман, Оксана Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 488 с. - Бібліогр.: с. 482-483. - ISBN 966-364-183-5 (в опр.) : 40 грн.

65.29
С34
Сідун, Вікторія Анатоліївна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 356 с. : табл. - Бібліогр.: с. 354-355. - ISBN 966-364-177-0 : 28 грн.

65.29
К78
Крайник, Ольга Петрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Українська Академія державного управління при Президентові України. - 2-е вид., оновлене. і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 288-292. - ISBN 966-7597-48-2 : 30.50 грн.

65.29
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205. - ISBN 966-8340-66-3 (в опр.) : 48 грн


65.29
В36
Верхоглядова, Н. І.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370. - ISBN 978-966-370-096-0 (в опр.) : 83 грн