Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=610

основи бухгалтерської звітності
курсова робота

2009-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРПропонуємо переглянути наступну літературу:


65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с.

65.052.9(4УКР)
Л46
Лень, В. С.
Звітність підприємства [Текст] : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 616 с.

65.052
С 22
Сахарцева, Ірина Іванівна.
Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України [Текст] : навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с.

65.052.9(4УКР)247
Т48
Ткаченко, Іван Терентійович.
Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / І.Т. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет . - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 548 с.

65.052.9(4УКР)
Т67
32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 308 с.

Нишенко, Людмила.
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 6-9.

Уланчук, Володимир.
Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: 4 назв.

Пархоменко, Валерій.
Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20.

Кучеренко, Тамара.
Формування інформації про основні засоби у примітках до річної фінансової звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 38-41. - Бібліогр.: 6 назв.

Демченко, Т. А.
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності [Текст] / Т. А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 179 - 184. - Бібілогр.: с.184 (14 назв).

Проданчук, М.
Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку [Текст] / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 26-32. - Бібліогр.: 7 назв.

Кучеренко, Т.
Принцип історичної "фактичної" собівартості у фінансовій звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 14-18. - Бібліогр. с. 18.

Кучеренко, Т.
Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 21-29. - Бібліогр. с. 29.

Кузнецова, Світлана.
Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення [Текст] / СКузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 15-24. - Бібліогр. с. 24.

Кузнецова, Світлана.
Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 25-31. - Бібліогр. с. 31.