Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Отличный сруб - под ключ - куплю сруб. Срубы бань и домов.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=611

Контрольна робота. Предмет «Технології соціальної роботи»
на тему: Технологія налагодження і підтримки партнерських зв’язків в соціальній роботі

Овчарова Інна Вікторівна
2009-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРПропонуємо наступну літературу:


65.27
Г 61
Головатий, Микола Федорович.
Соціальна політика і соціальна робота [Текст] : термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. - К. : МАУП, 2005. - 560 с. - Бібліогр.: с. 483-511.

65.9(4УКР)27
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович.
Теорія і методи соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / М.П. Лукашевич; І.І. Мигович; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : МАУП, 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с. 159- 164.

65.9(4УКР)27
М57
Мигович, Іван Іванович.
Теоретичні засади соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. у підрядк. прим.

74.6(4УКР)
С 69
Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти [Текст] : збірник наук. праць / Упоряд. І.В. Козубовська, О.В. Співаковський. - Ужгород : Мистецька лінія ; Херсон, 2002. - 328 с.

60.5
С 69
Соціальна робота: технологічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола та ін. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 352 с.

65.27
С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004
Ч. 1 : Основи соціальної роботи. - 2004. - 178 с. - Бібліогр.: с. 173-174.

65.27
С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2004 -
Ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, В.В. Бурлака. - 2004. - 224 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.27
С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигина, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2004 -
Ч. 3 : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата. - 2004. - 166 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.27
Т 33
Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підручник / Авт. кол. Т. В. Семигіна , І.І. Мигович, І.М. Грига та ін, За ред. Т. В. Семигіна, І.І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с. - (Альма-матер).

65.9(4УКР)27
У 67
Управлінські аспекти соціальної роботи [Текст] : курс лекцій / М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін; За заг. ред. М.Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2004. - 368 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.Кабаченко, Н.
Радикальні підходи у соціальній роботі [Текст] / Н. Кабаченко, Т. Семигіна // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - №2. - С. 112-121.

Іванова, О.
Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? [Текст] / О. Іванова // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - №3. - С. 56-64.

Хендфорд, П.
"Соціальне підприємство включає соцальну роботу, економічний розвиток громади та розвиток бізнесу" [Текст] / П. Хендфорд // Громадські ініціативи. - 2005. - №1. - С. 12-13.

Ільченко, Н.
Особливості соціального підприємництва [Текст] / Н. Ільченко // Громадські ініціативи. - 2005. - №1. - С. 14-15.

Берданова, О.
Соціальне замовлення-інноваційний механізм надання соціальних послуг [Текст] / О. Берданова // Управління сучасним містом. - 2005. - №1-2/1-6. - С. 97-102.

Бацилєва, О. В.
Психологічне забезпечення соціальної роботи : проблеми та сучасний погляд на підготовку кадрів [Текст] / О.В. Бацилєва // Наука.Релігія.Суспільство. - 2006. - №2. - С. 191-198.

Шпитяк, Ігор.
Соцпослуги в контексті євроінтеграції [Текст] / І. Шпитяк // Урядовий кур"єр . - 2006. - 9 верес. - С. 7.

Панченко, Микола Миколайович.
Принципи державного управління соціальною сферою [Текст] / М. М. Панченко // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 751-757. - Бібліогр. в кінці ст.

Бабело, С. А.
Соціальна держава і соціальна сфера: змістовно-концептуальний взаємозв'язок [Текст] / С. А. Бабело // Економіка та держава. - 2008. - № 3. - С. 49-51. - Бібліогр. с. 51 (5 назв.)