Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Финансовые новости Московской области | мониторы sony | Бесплатный семинар акции США: графика компьютерная. Окупаемость программ один заказ.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=623

Добрий день! Тема моєї дипломної роботи: "Співробітництво Світового Банку і України: шляхи і механізми підвищення ефективності фінансово-кредитної діяльності для економіки України". Будь-ласка, допоможіть знайти інформацію. Вдячна за Вашу допомогу!

ГАВ
2009-04-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути літературу:

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства ; За ред. Р.І. Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с. - (Банки і біржі).

65.26
В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни [Текст] : навч. словник-довідник / Л.А. Віднійчук-Вірван. - 2-е вид., виправлене і доп. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 312 с. - (Міжнародний бізнес) (Вища освіта в Україні).

65.9(4УКР)26
В 61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем.

65.26
Є30
Єгоричева, Світлана Борисівна.
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / С.Б.Єгоричева. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. : мал. - Бібліогр.: с. 205-207.

65.26
П31
Петрук, Олександр Михайлович.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О.М.Петрук. - К. : Кондор, 2004. - 464 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.


Кириченко, Максим.
Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір [Текст] / М. Кириченко // Регіональна економіка. - 2005. - №3. - С. 134-142.

Павлюк, С. М.
Базельські принципи: світовий досвід упровадження та застосування [Текст] / С.М. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 116-122.

Крилова, Віра.
Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи / Віра Крилова, Аеліта Незнамова // Банківська справа. - 2007. - № 3. - С. 20-34.

Д"яконова, І. І.
Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід [Текст] / І.І. Д"яконова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 84- 94. - Бібліогр.: 18 назв.

Прімєрова, О. К.
Інтеграція банківських систем як організаційна інновація і потреба розвитку світового фінансового ринку [Текст] / О.К. Прімєрова // Проблеми науки. - 2008. - № 5. - С. 31-37. - Библиогр.: с.37 (7 назв.)