Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=625

Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть знайти літературу для курсової роботи по темі:"Бюджетний процес та проблеми його вдосконалення в сучасних умовах". Наперед вдячний

Сергій
2009-04-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:

65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.26
Б68
Благун, Ігор Григорович.
Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.

65.29
Б98
Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента).

65.9(4УКР)26
Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 .

65.9(4УКР)26
З 14
Загорський , Володимир Степанович.
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.9(4УКР)8
К89
Кузьмін, Олег Євгенович.
Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Л.С.Ноджак ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2006. - 352 с. - Бібліогр.: с. 188-199.

65.29
П16
Панков, Віктор Андрійович.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109.

65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник, Юрій Васильович.
Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.9(4УКР)26
Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.

Януль, І. Є.
Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконення [Текст] / І.Є. Януль // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 25-29.

Кодацкий , Владимир.
Бюджетный процесс в развитых странах (опыт Соединенных Штатов Америки) [Текст] / В. Кодацкий ; В. Кодацький // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №12. - С. 182-184.

Стоян, В. І.
Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів Державного казначейства [Текст] / В.І. Стоян, А.В. Лучка // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 42-51.

Сивульський, М. І.
Основні пріоритети бюджетного процесу [Текст] / М.І. Сивульський // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 13-17.

Полозенко, Д. В.
Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення [Текст] / Д.В. Полозенко // Фінанси України. - 2006. - № 11. - С. 18-25.

Грабович, Р.
Бюджетний процес: прояв здорового глузду чи провокація? [Текст] : 19 грудня Верховна Рада ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2007 рік" / Р. Грабович // Віче. - 2007. - № 1-2. - С. 13 : портр

Глущенко, Юлія Миколаївна.
Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності [Текст] / Ю.М. Глущенко // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 276-284. - Бібліогр.: 15 назв.

Іванова, Ірина Миколаївна.
Система відповідальності учасників бюджетного процесу в Україні [Текст] / І. М. Іванова // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 134-139. - Бібліогр. в кінці ст.

Барбич, І.
Нормативно-правові відносини між учасниками бюджетного процесу: поняття, перспективи розвитку [Текст] / І. Барбич // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С. 72-73.

Чернадчук, Віктор Дмитрович.
Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу [Текст] / В. Д. Чернадчук // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 432-439. - Бібліогр. в кінці ст.