Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=627

Допоможіть знайти інформацію на тему : "Психологія керівника,Заходи для влосконалення якостей керівника управляти персоналом", щиро дякую наперед

Курмович Вячеслав Олегович
2009-04-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРПропонуємо переглянути літературу:

88.5
Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с. : табл. - Бібліогр.: с. 442-447.

65.29
І 21
Іванова, Ірина Вячеславівна.
Менеджер - професійний керівник [Текст] : навч. посіб. / І.В. Іванова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 108 с.

65.29
К79
Кредісов, Анатолій Іванович.
Менеджмент для керівників [Текст] : научно-популярная литература / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. - К. : Знання, 1999. - 558 с. : табл. - Бібліогр.: с. 513-518. -Предм. покаж.: с. 533-541.

88.4
О-63
Орбан -Лембрик, Лідія Ернестівна.
Психологія управління [Текст] : посібник / Л.Е. Орбан -Лембрик; Л.Е.Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 568 с. - (Альма-матер).

65.050.2
С 69
Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. А. Л. Афендик. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 80-81.

88.4
Ц61
Цимбалюк, Іван Миколайович.
Психологія управління [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2008. - 624 с. - (Майстерня психолога).


Васильченко, О.
Принятие управленческих решений в работе с персоналом. [Текст] / О. Васильченко // Справочник кадровика. - 2002. - №6. - С. 68-71.

Худякова, Віра.
Особливості прояву соціальної перцепції в діяльності керівника [Текст] / В. Худякова // Соціальна психологія. - 2006. - №2. - С. 113-127.

Стахів, О.
Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників на підвищення кваліфікації [Текст] / О. Стахів // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 1. - С. 29-35.

Чубукова, О. Ю.
Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначенності / О. Ю. Чубукова, З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 171- 178. - Бібліогр.: 10 назв.

Перетянко, А.
Розробка ефективної системи управління персоналом / А. Перетянко, О. Таряник // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 42- 45 : Табл. - Бібліогр.: 10 назв


Гривківська, О. В.
Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О. В. Гривківська, Ж. В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 86- 91 : табл. - Бібліогр.: 16 назв.

Реан, А. А.
Тренинг ролевого поведения руководителей : концепции и процедуры [Текст] / А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 3. - С. 9-16