Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=632

Добрий день. Роль витрат у формуванні фінансового результату. Необхідна література.

Ваник Ольга Василівна
2009-05-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо ознайомитись з наступною літературою:

65.012
А35
Азьмук, Любов Анатоліївна.
Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навч. - метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 153-156.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

65.052(4УКР)
Д 71
Доходи, витрати та фінансові результати [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2002. - 130 с. - (Нова бухгалтерія).

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

Шандова, Н. В.
Методичні аспекти організації управління витратами [Текст] / Н.В. Шандова // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 53.

Кміть, В. М.
Оптимізація накладних витрат у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності продукції [Текст] / В.М. Кміть // Фінанси України. - 2004. - №9. - С. 58-65.

Білобловський, С. В.
Модель бюджетування операційних витрат на підприємстві (на прикладі автотранспортного підприємства) [Текст] : ч.1 / С.В. Білобловський // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №8. - С. 7-15.

Партин, Г. О.
Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства [Текст] / Г.О. Партин // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 124-133.

Бондар, О. В.
Проблеми капіталізації витрат по лізингу необоротних активів [Текст] / О.В. Бондар // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №10. - С. 20-25.

Турило, А. М.
Уточнення сутності поняття "витрати" і їхньої економічної оцінки на підприємстві [Текст] / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, Н.М. Цуцурук // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №11. - С. 85-88.

Ценклер, Н. І.
Взаємозв"язок витрат і виробництва [Текст] / Н.І. Ценклер, М.П. Бадида // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип.4. - С. 22-27.

Максімова, Валентина.
Визначення об"єктів формування витрат [Текст] / В. Максімова // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №10. - С. 155-159.

Данько, М. С.
Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат [Текст] / М. С. Данько // Економічна теорія. - 2007. - № 1. - С. 36 - 46.

Яценко, В.
Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35. - Бібліогр.: 5 назв.

Городянська, Л.
Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 28-39. - Бібліогр. с. 39 (13 назв.)

Дерій, Василь.
Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 7-11. - Бібліогр. с. 11.

Партин, Г. О
Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] / Г.О Партин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 44-50. - Бібліогр.: 16 назв.

Мачулка, Оксана.
Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34. - Бібліогр. с. 34.

Шумило, Ю. О.
Аналіз операційних витрат у системі бюджетів підприємств / Ю. О. Шумило // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 183- 188 : рис. - Бібліогр.: 16 назв.