Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=636

Скажіть, будь-ласка, де можна знайти інформацію про супутні послуги в маркетингу?????

Євгеній
2009-05-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР
Пропонуємо наступну літературу:

65.9(4УКР)29
Б69
Близнюк, Станіслав Васильович.
Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / С.В.Близнюк ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : Політехніка, 2003. - 384 с. : іл. - Бібліогр.: с. 373-379.

65.050.2
Г51
Гірченко, Тетяна Дмитрівна.
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Т.Д.Гірченко, О.В.Дубовик ; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - К. : "Фірма "ІНКОС" : Центр навчальної літератури, 2007. - 256 с. : кол.іл.

76.006.5
И21
Иванова, Кира Алексеевна.
Копирайтинг [Текст] : секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 160 с. : рис. - (Маркетинг для профессионалов). - Библиогр.: с. 156-157.

65.050.2
К 66
Корж, Марина Володимирівна.
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333-343.

65.050
Л 61
Липчук, Василь Васильович.
Маркетинг: основи теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль; За ред. В.В. Липчук. - 3-є вид., доп. і виправлене. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 288 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 286-287.

65.29
М 84
Мостенська, Тетяна Леонідівна.
Основи маркетингу [Текст] : навч. пос. / Т.Л. Мостенська ; Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2006. - 240 с. - Бібліогр.: с. 237- 238.

65.29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Маркетингові комунікації на сучасному ринку [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак. - К. : МАУП, 2003. - 200 с.

65.29
П18
Парсяк, Володимир Никифорович.
Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В.Н.Парсяк, Г.К.Рогов. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 200 с. + Додатки: с. 152-193. - Бібліогр.: с. 194-197.

65.29
Р69
Романенко, Лариса Федорівна.
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф.Романенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2005. - 220 с.

65.050.9(4УКР)2
С77
Старостіна, Алла Олексіївна.
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. - 3-тє вид., перероб. - К. : Знання, 2006. - 328 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 322-327.

65.9(4УКР)29
Ш66
Шканова, Олена Миколаївна.
Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О.М.Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с. + Додатки. - Алф. покаж.: с.291-297 . -Бібліогр.: с. 298-299.

65.29
Щ61
Щербань, Володимир Миколайович.
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В. М.Щербань ; Черкаська академія менеджменту. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 204 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 170-172.Пилипчук, Володимир.
Формування та тенденції розвитку мережевого маркетингу [Текст] / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. - С. 40-45. - Библиогр.: с.45 (5 назв.)

Окландер, Михайло.
Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу [Текст] / М. Окландер, І. Литовченко // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. - С. 29-35. - Библиогр.: с.35 (12 назв.)

Дайновський, Юрій.
Репрезентативність маркетингових досліджень: підходи та критерії [Текст] / Ю. Дайновський // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. - С. 18-22. - Библиогр.: с.22 (5 назв.)

Аллес, Мартин.
Ефективність і креативність [Текст] / М. Аллес // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 6. - С. 8.

Газизов, Евгений.
Маркетинг - именно то, что Вам нужно ! [Текст] / Е. Газизов // Сучасна освіта. - 2009. - № 1-2. - С. 20.

Шумейко, Володимир.
Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах [Текст] / В.М. Шумейко // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 1. - С. 46-48. - Библиогр.: с.48 (10 назв.)

Іртлач, Михайло.
Інструменти маркетингу територій у вирішенні проблем регіональної економіки [Текст] / М.О. Іртлач // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 1. - С. 42-45. - Библиогр.: с.45 (16 назв.)

Матвійчук-Соскіна, Надія.
Тенденції та шляхи розвитку мобільного маркетингу як інновації [Текст] / Н.О. Матвійчук-Соскіна // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 1. - С. 37-41. - Библиогр.: с.41 (28 назв.)