Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=639

Проблеми гармонізації фінансової звітності с/г підприємств в України

Палка Світлана Миколаївна
2009-05-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Перегляньте, будь ласка, наступну літературу:

65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 445-461.

65.052.9(4УКР)242
О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с. : табл. + Додатки с. 156-478. - Бібліогр.: с. 152-155.

65.052(4УКР)
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Фінансовий облік [Текст] : підручник / М.С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 628 с.

Литвин, Надія.
Концептуальна основа фінансового обліку та звітності: чи потрібна вона в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 10-14.

Пархоменко, Валерій.
Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20.

Деркач , А. М.
Основи бухгалтерського обліку фермерських господарств [Текст] / А.М. Деркач // Економіка АПК. - 2007. - № 1. - С. 102-106. - Бібліогр. у прим.

Кучеренко, Тамара.
Формування інформації про основні засоби у примітках до річної фінансової звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 38-41. - Бібліогр.: 6 назв.

Кривоконь, О. С.
Удосконалення класифікації типів фінансової стійкості [Текст] / О.С. Кривоконь // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С. 129-130. - Бібліогр. у прим.

Проданчук, М.
Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку [Текст] / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 26-32. - Бібліогр.: 7 назв.

Соловйова , Н. І.
Концептуальна модель системи фінансового прогнозування в агропідприємствах [Текст] / Н. І. Соловйова // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 64-71. - Бібліогр. у прим.

Гончаренко, Наталія.
Визначення фінансових результатів сільського господарства відповідно до вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" [Текст] / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 5. - С. 37-42. - Бібліогр. с. 42 (6 назв.)

Данкевич, А. Є.
Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві [Текст] / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2008. - № 6. - С. 64-69. - Бібліогр. у прим.

Кучеренко, Т.
Принцип історичної "фактичної" собівартості у фінансовій звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 14-18. - Бібліогр. с. 18 (8 назв.)

Кучеренко, Т.
Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 21-29. - Бібліогр. с. 29 (16 назв.)

Тлучкевич, Н. В.
Формування системи внутрішньої управлінської звітності в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. В. Тлучкевич // Економіка АПК. - 2008. - № 9 . - С. 82-88. - Бібліогр. в прим.

Нашкерська, Галина.
Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (4 назв.)

Кузнецова, Світлана.
Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 25-31. - Бібліогр. с. 31 (17 назв.)