Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=650

Допоможіть розкрити питання "Методика контролю витрат у будівельних організаціях", будь ласка.

Павелко Ольга
2009-05-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою:

65.012
А35
Азьмук, Любов Анатоліївна.
Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навч. - метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 153-156.

65.01
А 64
Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика [Текст] : підручник / Е. Боардмен, Д. Грінберг, Е. Вайнінг, Д. Веймер; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 2003. - 568 с. - Алф. покаж.: с. . -Алф.-Предм. покаж.: с. . -Бібліогр.: с. 507-524.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

65.052(4УКР)
Д 71
Доходи, витрати та фінансові результати [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2002. - 130 с. - (Нова бухгалтерія).

65.052
П12
Павлюк, Валерій Валерійович.
Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В.Павлюк, В.М.Сердюк, Ш.М.Акаєв ; Міністерство освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 196 с. : іл.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

Задорожний, З.
Облік інших прямих витрат у будівництві [Текст] / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №11. - С. 39-44.

Максімова, Валентина.
Визначення об"єктів формування витрат [Текст] / В. Максімова // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №10. - С. 155 - 159.

Чалий, І.
Ціноутворення в документах, що підтверджують виконання будівельних робіт [Текст] / І. Чалий // Все про бухоблік. - 2005. - № 103. - С 22 - 26.

Суркова, Ю.
Фінансовий контроль як чинник оптимізації ціноутворення на будівельному ринку [Текст] / Ю. Суркова // Фінансовий контроль. - 2008. - № 3. - С 48 - 51.