Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=658

Добрий вечір! Допоможіть будласка знайти літературу, щоб написати курсову на тему: Збори і цільові відрахування підприємств. Дуже дякую

Ірина
2009-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі:

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.9(4УКР)29
Г85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 419-423.

65.9(4УКР)26
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.

67.9(4УКР)305
Н 34
Наумович, Вадим Русланович.
Все про заробітну плату [Текст]/ В.Р. Наумович. - К. : Факт, 2002. - 52 с.

65.29
С 77
Стасюк, Григорій Андрійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г.А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 478 с. - Бібліогр.: с. 467-472.

65.29
Ф 53
Філімоненко, Олександр Сергійовч.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненко. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 360 с.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

Плікус, І.
Теоретико-методологічні основи формування фінансової системи підприємства [Текст] / І. Плікус // Регіональна економіка. - 2003. - №3. - С. 44-54.

Януль, І.
Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів [Текст] / І. Януль // Фінанси України. - 2003. - №8. - С. 19-21.

Котляр, М. Л.
Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Партин, Г. О.
Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства [Текст] / Г.О. Партин // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 124-133.

Вініченко, М. М.
Визначення цільової функції бюджетування [Текст] / М.М. Вініченко // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 119-124.

Квасницька, Р.
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства [Текст] / Р. Квасницька // Економіст. - 2005. - №5. - С. 73-75.

Иванищева, А. В.
Разработка финансовой стратегии предприятия [Текст] / А.В. Иванищева // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №10. - С. 14-20.

Кузьмін, О. Є.
Планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства [Текст] / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 93-102.

Долгоруков, Ю. А.
Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості [Текст] / Ю.А. Долгоруков, Н.І. Редіна // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 103-110.

Кодацький, В. П.
Окремі питання зростання доходів держави і підприємства [Текст ]/ В.П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С. 50-55.

Ястремська, О. М.
Якість формування фінансової стратегії підприємства [Текст]/ О.М. Ястремська, А.В. Гриньов // Фінанси України. - 2006. - №6. - С. 121-128.

Опачанський, Дмитро.
Методи визначення приросту фінансових ресурсів підприємства, напрямків та ефективності їх використання [Текст]/ Д. Опачанський // Економіст. - 2006. - № 12. - С. 44 - 47.