Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=660

Підкажіть де можна знайти інформацію на тему "Підвищення ефективності взаємодії банківського та реального сектору економіки"

Андрій Андрійович
2009-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРОзнайомтесь з наступною літературою:


65.26
Б98
Б'юкенен, Джеймс.
Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави [Текст] : научное издание / Д.М. Б'юкенен, Р.А. Масґрейв; Пер. з англ. А. Іщенко. - К. : Академія, 2004. - 178 с. - (Актуальні світові дискусії). - Бібліогр.: с.167-170 .

65
Г34
Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування) [Текст] : терміни. Поняття. Персоналії: навч. економ. слов.-довід. для студентів вищих закл. освіти усіх рівнів акредитації / Уклад. В.С. Іфтемічук та ін., За наук. ред. Г.І. Башнянин, В.С. Іфтемічук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 684 с. - Бібліогр.: с. 670-682.

65.26
П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович.
Інвестиційне кредитування [Текст] : навч.-метод. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2002. - 272 с.

Вожжов, А.
Банківський капітал в економіці України [Текст] / А. Вожжов, О. Клименко // Фінанси України. - 2003. - №8. - С. 88-97.

Горська, О. В.
Роль банківської системи у структурному регулюванні економіки [Текст] / О.В. Горська, О.М. Фащевська // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 107-112.

Климко, О. О.
Регіональна сегментація ринку фінансово-банківських послуг України [Текст] / О.О. Климко // Український географічний журнал. - 2004. - №4. - С. 38-43.

Чижевська М.Б.
Входження іноземного капіталу в банківський сектор України [Текст] / Чижевська М.Б., Є.В. Крамаренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2006. - №2. - С. 8-11.

Погорєльцева, Наталія.
Особливості становлення іпотечного ринку в трансформаційній економіці [Текст] / Н. Погорєльцева // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 26-38.

Непочатенко, О. О.
Роль банків у лізингових угодах [Текст] / О.О. Непочатенко // Економіка АПК. - 2007. - № 1. - С. 89-94. - Бібліогр. у прим.

Безклубна, Н. Л.
Роль банків у сфері лізингу та причини його стримування в Україні [Текст] / Н.Л. Безклубна // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 36-37. - Бібліогр.: 5 назв

Дребот, Н.П.
Проблеми та перспективи активізації співпраці банків з малим та середнім бізнесом [Текст] / Н.П. Дребот, О.П. Сідельник // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 200-208. - Бібліогр.: 5 назв.

Шелудько, Н. М.
Кредитна експансія та стійкість банківського сектору в Україні [Текст] / Н.М. Шелудько // Фінанси України. - 2007. - № 10. - С. 148-156. - Бібліогр.: 13 назв

Фастовець, Микола.
Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні [Текст] / М. Фастовець // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 2. - С. 38-45 : Табл.: 2; Схем.: 3. - Бібіліогр.: 7 назв.

Руденко, З. М.
Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави [Текст] / З.М. Руденко // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 152-165. - Бібліогр.: 10 назв.

Вовчак, Ольга.
Фінансова стратегія розвитку банку як передумова ефективності його діяльності / Ольга Вовчак, Наталія Меда // Банківська справа. - 2008. - № 3. - С. 23-36.

Азаренко, Г. М.
Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект [Текст] / Г. М. Азаренко // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 104-112.