Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=668

як знайти підручник "Стратегії конкуренції в готельно ресторанному бізнесі" Лесник А.Л.

Коваленко Валерія Віталіївна
2009-05-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)43
Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.

65.9(4УКР)44
Р59
Роглєв, Христо Йосипович.
Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посібник / Х.Й. Роглєв ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 408 с. + Додаток: с.385-397. - Бібліогр.: с. 398-405.


65.9(4УКР)44
А 23
Агафонова, Людмила Григорівна.
Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. - Бібліогр.: с. 298-308.

65.44
У67
Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 520 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 474-483. -Алф. покаж.: с. 449-473.65.49
С 44
Скопень, Микола Максимович.
Комп`ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М.М. Скопень ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-301.65.9(4УКР)43
Н59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 348 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.65.9(4УКР)43
Ф84
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Трофименко ; О. О. Гаца ; Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 345-350.


65.9(4УКР)44
М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. : мал. - Бібліогр.: с. 448-458.65.43
Ф34
Федцов, Владимир Георгиевич.
Культура ресторанного сервиса [Текст] : учеб. пособ. : [для студ. эконом. вузов и практич. работников ресторан. бизнеса] / В. Г. Федцов ; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников сервиса и предпринимательства ресторанного бизнеса. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-215.65.44
В67
Волков, Юрий Федорович.
Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 640 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 632-635.