Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=689

допоможіть розкрити питання механіз впровадження сучасних методів управління персоналом на підприємствах

Войтюк Ю.І.
2009-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


65.050.9(4УКР)2
М 65
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст] : научно-популярная литература. Кн. І / Л. Савицька, В. Тарнавський та ін; Перекл. з рос. Л. Метелюк, С. Вербова. - К. : [б. и.], 2002. - 299 с. - (Бібліотека журналу "Управління компанією").
65.29
К84
Крушельницька, Ольга Володимирівна.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-304.
65.29
М50
Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050.2
С12
Савельєва, Валерія Сергіївна.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-335.

65.050.2
С 69
Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. А. Л. Афендик. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 80-81.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4