Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=695

Підкажіть, будь ласка, де можна знайти тему :Аудит товарів

Наталя
2009-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитись з наступними джерелами:
65.9(4УКР)26
К 90
Кулаковська, Людмила Петрівна.
Основи аудиту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ- 2000, 2002. - 504 с.

65.9(4УКР)26
Г 65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Львів : Світ, 2002. - 296 с.

65.9(4УКР)26
Б 93
Бутинець, Франц Францович.
Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.

65.9(4УКР)42
Т 60
Торговельна діяльність [Текст] : сборник. - К. : [б. и.], 2003 -
Ч. 2 : Торгівля окремими групами товарів. - 2003. - 226 с. - (Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. Вип. 2, лютий)

65.052
П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283.

65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.26
К82
Крисюк, Володимир Іванович.
Аудит в підприємствах торговельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 232 с. : табл. + Додатки.

65.26
П30
Петровська, Ірина Олегівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.

65.9(4УКР)26
Д 36
Дерій, Василь Антонович.
Аудит [Текст] : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура, 2002. - 86 с.

65.9(4УКР)26
К13
Кадуріна, Людмила Олексіївна.
Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с.

Білуха, Микола. Логістика формування товарних потоків у торгівлі: облік і контроль [Текст] / М. Білуха, О. Сапоговська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 12. - С. 11-14

Фоміна О. В. Зміст і роль аудиторських процедур в аудиті операцій з продажу товарів [Текст] / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 196 - 201