Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=696

Аудиторський висновок спеціального призначення.

Фаранюк Н. М.
2009-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо наступні джерела:
65.052
П 93
Пшенична, А.
Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл.

65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Я.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с.

65.052
Л46
Лень В.С.
Облік і аудит. Вступ до фаху : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. С. Лень, В. А. Нехай; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-256 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4