Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=704

Будь-ласка, скажіть які джерела інформації є в ЗОУНБ на тему "Контроль, ревізія, аудит" (підручники, навчальні посібники, монографії, статті, тези виступів, тощо)

Яцко Максим
2009-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо деякі джерела. Для більш детального ознайомлення з інформацією звертайтесь до фонду ЗОУНБ.
65.9(4УКР)26
Д 36
Дерій, В.
Аудит [Текст] : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура, 2002. - 86 с.

65.9(4УКР)26
К13
Кадуріна, Л.
Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с.

65.052(4УКР)
У-74
Усач, Б.
Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б.Ф. Усач. - 4 -е вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 253 с.

65.052(4УКР)
У-74
Усач, Б.
Аудит [Текст] : навч. посібник / Б.Ф. Усач. - 2-е вид.,стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 223 с.

65.9(4УКР)26
Б 93
Бутинець, Ф.
Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.