Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=708

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу по темі" Удосконалення кредитної діяльності КБ. Зарання дякую!

Наталія
2009-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.26
П 27
Пересада, А.
Інвестиційне кредитування [Текст] : навч. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2002. - 271 с.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, В.
Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Д. Лагутін. - 4-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2004. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).


65.9(4УКР)26
Д53
Дмитренко, М.
Кредитування і контроль [Текст] : навч. - метод. посіб. (у схемах і комент.) / М. Г.Дмитренко, В. С.Потлатюк. - К. : Кондор, 2005. - 296 с.

65.26
Б 17
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Іпотечний ринок [Текст] : монографія / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. - К. : Знання, 2008. - 720 с. : табл., іл.

65.26
К79
Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с.


Олійник, О.
Довгострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. - К. : Логос, 2008. - 156 с.

Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес [Текст] / Л.М. Борщ // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 16-23.

Власюк В.Є. Державний вплив на становлення фінансово-кредитної системи [Текст] / В.Є. Власюк // Фінанси України. - 2004. - №10. - С. 89-94.

Бодаковський В.Ю. Проблеми залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами [Текст] / В.Ю. Бодаковський // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 106-112.

Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації [Текст] / В.Є. Власюк // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 89-94.

Маленко Р.І. Стан та перспективи розвитку кредитного ринку України в сучасних умовах господарювання [Текст] : общественно-политическая литература / Р.І. Маленко // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 48-50.

Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитними ризиками [Текст] / О.П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №5. - С. 21-30.

Швайка, Михайло Андрійович. Шляхи поліпшення і удосконалення грошово-кредитної і банківської системи України [Текст] / М.А. Швайка // Наше право. - 2006. - № 4. - С. 91-98.

Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики [Текст] / А. А. Чухно // Фінанси України. - 2007. - № 1.- С.3-16

Павлишин О. П. Впровадження інноваційних технологій кредитування [Текст] / О. П. Павлишин // Регіональна економіка. - 2008. - № 3.- С.84-89

Данилишин О.А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] / О.А. Данилишин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2.- С.151-159

Швайка М.А. Деякі питання теорії кредитних грошей [Текст] / М.А. Швайка // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 177-187.

посилання 1