Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=710

подскажите пожалуйста литературу по теме управленческий учет,он-лайн учебники тоже подойдут.Например шеремет,Николаева,Друри,Вахрушина.

Алехина Евгения
2009-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.052
Р 15
Радецька, Л.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - К. : Видавничий центр "Академія", 2007. - 352 с. : рис., табл. - (Альма-матер).


65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с.

65.052.9(4УКР)
Н27
Нападовська, Л.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.В. Нападовська. - К. : Книга, 2004. - 544 с. : табл. + Додатки с. 524-541.

65.052
Л46
Лень, В.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В. С.Лень. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Прес, 2006. - 320 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.052
Г61
Голов, С.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 704 с. : табл.


65.052.9(4УКР)
А92
Атамас, П.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 440 с. : табл.


Штулер Г. Управлінський облік - система інтегрованої інформації [Текст] / Г. Штулер, І. Штулер, Д. Моленда // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 186-191.

Кузнецова, С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення [Текст] / СКузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 15-24

Мачулка, О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34

Бобиль, В. Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 20-28

Мельниченко І.В. Управлінський облік у системі управління виробництвом [Текст] / І.В. Мельниченко // Економіка АПК. - 2007. - № 4.- С.115-117

Моссаковський, В. Про управлінський облік [Текст] : общественно-политическая литература / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 37-44.

Сльозко, Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №2. - С. 49-54.

посилання 1
посилання 2