Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Курсы Corel Draw Курсы Corel Draw


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=714

Взаємозв’язок і вдосконалення правового регулювання бухгалтерського і управлінського обліку

Олена
2009-05-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо звернуть увагу:
65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2003. - 704 с. : табл.

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с.

65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с.


Левицька, С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження [Текст] / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 2.- 27-35

Кузнецова, С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення [Текст] / СКузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 15-24

Мачулка, О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34

Дерій, В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 7-11

Цветкова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень [Текст] / Н. Цветкова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 14-27

Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління / Ю. В. Чередніченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 215- 219

Шурпенкова Р.К. Ключова роль фахівців у раціональній організації управлінського та фінансового обліку [Текст] / Р.К. Шурпенкова, І.І. Демко // Регіональна економіка. - 2007. - № 2.- С. 185-189

Янчева, Л. Фінансова звітність в інформаційній системі управління [Текст] / Л. Янчева, І. Чернікова, С. Лшенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 57-61

Бєлоусова, І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку [Текст] / І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 4. - С. 35-40

Тлучкевич, Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах) [Текст] / Наталія Тлучкевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 2. - С. 13-18

Моссаковський, В. Про управлінський облік [Текст] : общественно-политическая литература / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 37-44.

Штулер Г. Управлінський облік - система інтегрованої інформації [Текст] / Г. Штулер, І. Штулер, Д. Моленда // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 186-191.