Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=716

Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на такі запитання:
- структура цінностей, що відносяться до інвестицій;
-Інноваційна діяльність.
Дякую!

Бондаренко Тіна
2009-05-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповісти на Ваші запитання допоможуть наступні джерела:
65.9(4УКР)
М59
Микитюк, П.
Інноваційна діяльність [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

67.9(4УКР)304
З19
Законодавство України у сфері інноваційної діяльності [Текст] : збірник законодавчих актів. За станом на 1 березня 2005 року / Упоряд. Г.О. Андрощук, Передм. С.М. Ніколаєнко. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 136 с.

65.29
І-72
Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств [Текст] : досвід Польщі та Європейського Союзу / А. Бонковскі та ін.; Пер. М. Желяк. - Познань ; К. : [б. и.], 2005. - 186 с. + СD.

65.050
П22
Пашута, М.
Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання [Текст] : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 120 с. - Бібліогр.: с. 114-116.

65.29
У 67
Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / І.З. Должанський та ін ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 366 с.


65.9(4УКР)29
К76
Коюда, В.
Основи інвестиційного менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Коюда. - К. : Кондор, 2008. - 340 с. : табл., іл.

65.9(4УКР)
П 27
Пересада, А.
Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с. - Бібліогр.: с. 465 - 471.


67.9(4УКР)302
З19
Законодавство України: іноземні інвестиції [Текст] : законы и законодательные акты. Т. 1 / упоряд. І. Євич ; пер. С. Ковтюк. - Ужгород : ІВА, 1997. - 166 с. - Текст укр., угор., нім., англ.

65.9(4УКР)29
У28
Удалих, О.
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О.Удалих ; Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 294 с. : табл.

67.9(4УКР)303.3
Б93
Бутузов, В.М.
Правові основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В.М.Бутузов, А.І.Марущак ; Міністерство освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 256 с.

65.9(4УКР)
Ч 46
Череп, А.
Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с. 395-396.

65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, А.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с.

65.9(4УКР)
М 14
Майорова, Т.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.

65.9(4УКР)
Д 33
Денисенко, М.
Основи інвестиційної діяльності [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко. - К. : Алерта, 2003. - 338 с.