Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Автомониторинг, а также стоимость gps мониторинг Крым выгодное предложение.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=720

Допоможіть будь-ласка знайти шось про контрольні якості аудиторських послуг

Наталя
2009-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути:


65.9(4УКР)26
Б 93
Бутинець, Франц Францович.
Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.

65.9(4УКР)26
Г 65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Львів : Світ, 2002. - 296 с.

65.9(4УКР)26
Д 36
Дерій, Василь Антонович.
Аудит [Текст] : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура, 2002. - 86 с. -

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Ніна Іванівна
Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.9(4УКР)26
К13
Кадуріна, Людмила Олексіївна.
Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с. - Бібліогр.: с. 183.

65.9(4УКР)26
У-74
Усач, Богдан Федорович.
Аудит [Текст] : навч. посібник / Б.Ф. Усач. - 2-е вид.,стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 223 с.


Лісіна, В.
Документування аудиту як складового елемента системи контролю якості аудиторських послуг [Текст] / В. Лісіна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 40-44. - Бібліогр. с. 44 (4 назв.)