Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=729

допоможіть знайти питання "Взаємозвязок статей звіту про власний капітал"

Віта
2009-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам наступну літературу:

65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 445-461.

65.052.9(4УКР)
К95
Кучеренко, Тамара Євгенівна.
Звітність підприємств [Текст] : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. - К. : Знання, 2008. - 496 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 486-492.

65.052.9(4УКР)
Л46
Лень, В. С.
Звітність підприємства [Текст] : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 616 с. : табл. + Додатки.


Слав"юк, Р. А.
Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] / Р.А. Слав"юк // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 123-131.

Капля, І. В.
Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.

Головач, В. В.
Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.

Капля, І. В.
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 110-114. - Бібліогр. у прим.