Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=731

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для теми дипломної роботи:" Аналіз фінансової стійкості підприємства". Дякую

2009-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам переглянути літературу:

65.053
Ш49
Шеремет, Олег Олексійович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.

65.053
Л64
Литвин , Богдан Миронович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 332-335.


Котляр, М. Л.
Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Котляр, М. Л.
Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 113-117.

Жук, І. М.
Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Ковальчук, Т. М.
Розвиток внутрішньогосподарського оперативного аналізу [Текст] / Т.М. Ковальчук // Економіка АПК. - 2007. - № 2. - С. 42-49. - Бібліогр. в прим.

Черниш, С. С.
Аналіз стратегічного розвитку підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст] / С.С. Черниш // Економіка АПК. - 2007. - № 7. - С. 115-119. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Підскунова , О. В.
Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств [Текст] / О. В. Підскунова // Фінанси України. - 2007 . - № 8 . - С. . 119 - 129.

Столяров, В. Ф.
Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери [Текст] / В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України. - 2007. - №11. - С. 110-118.

Долінський, Л. Б.
Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід [Текст] / Л.Б. Долінський // Фінанси України. - 2008. - №1. - С. 108-117.

Денисенко, Микола Павлович.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Передерій , Л. В.
Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві [Текст] / Л.В. Передерій // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 51-58. - Бібліогр.: 9 назв.

Турило, А. М.
Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства [Текст] / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 35-44