Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=735

Шляхи та напрямки удосконалення фінансового стану підприємства.
удосконалення методики розрахунків показників фінансового стану підприємства на основі..........
інтеграція розрахунків показників фінансового стану підприємства в умовах автоматизації бухгалтерського обліку.
Гарно дякую....

Анатолій
2009-05-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам переглянути літературу:

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.9(4УКР)29
Г85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 419-423.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

К 65.6-05
Ф 59
Фінансовий стан субєктів малого підприємництва [Текст] : статист. бюлетень / уклад. О. В. Василик ; І. П. Зуй ; відп. за вип. В. О. Саблукова. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 24 с.

Фокіна, Н. П.
Методика виявлення загрози банкрутства підприємств за оцінкою показників фінансового стану [Текст] / Н.П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №7. - С. 56-62.

Котляр, М. Л.
Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Федоренко, В. Г.
Фінансовий стан і інвестиційна привабливість підприємства [Текст] / В.Г. Федоренко, Е.Р. Якушев, Т.В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №18. - С. 24-27.

Рибалка, О.
Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки ймовірності банкрутства [Текст] / О. Рибалка // Економіст. - 2005. - №9. - С. 63-65.

Жук, І. М.
Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Хотомлянський, О. Л.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 111-117. - Бібліогр.: 3 назви.

Барабаш, М. С.
Організація технології інтеграції систем автоматизованого проектування на базі Каліпсо [Текст] / М.С. Барабаш, А.В. Терещенко // Будівництво України. - 2007. - № 4. - С. 40-43 : Рис.

Обущак, Т. А.
Сутність фінансового стану підприємства [Текст] / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 92 - 100. - Бібліогр.: с. 100 (24 назв)

Нашкерська, Галина.
Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (4 назв.)