Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Начни работать на себя - курсы батик. Уроки болгарского языка.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=736

Де можна знайти шляхи покращення роботи органів, що здійснюють управління фінансів в Україні? Дякую!

Остапчук Микола Антонович
2009-05-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРПерегляньте, будь ласка, наступну літературу:

65.9(4УКР)26
А28
Адамик, Богдан Петрович.
Центральний банк і грошово - кредитна політика [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160.

65.9(4УКР)26
В 19
Василик, Остап Дмитрович.
Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.

65.9(4УКР)26
В 61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем.

65.9(4УКР)26
К14
Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 402-408.

65.9(4УКР)26
О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с. + Додатки с. 347-409.

65.9(4УКР)
С 45
Скрипник, Андрій Васильович.
Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.

65.9(4УКР)26
Ю71
Юрій , Сергій Ілліч.
Казначейська система [Текст] : підручник / С.І. Юрій , В.І. Стоян, О.С. Даневич. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. - 820 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 804-818. -Алф. покаж.: с. 783-802.


Азаров, М. Я.
Завдання фінансової науки в умовах удосконалення управління державними фінансами [Текст] / М.Я. Азаров // Фінанси України. - 2004. - №8. - С. 3-12.

Полозенко, Дмитро.
Управління державними фінансами країни в умовах економічного зростання [Текст] / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 7. - С. 23-25. - Бібіліогр.: 11 назв

Рядно, О.
Моделювання управління фінансами підприємств [Текст] / О. Рядно, Ю. Шестенников // Економіка України. - 2007. - № 12. - С. 12-16