Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=738

Підкажіть будь ласка, на яких сайтах в інтернеті чи в якій літературі, можна знайти шляхи підвищення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

Тетяна
2009-05-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою:

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 268 с.


Хлістунова, Н. В.
Фінансові ризики і платоспроможність підприємств [Текст] / Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №7. - С. 63-68.

Ковальська, К. В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку [Текст] / К.В. Ковальська // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.

Лобач, Ольга.
Платоспроможність та істотна загроза платоспроможності банку: визначення і зміст [Текст] / О. Лобач // Юридична Україна. - 2005. - №12. - С. 47-54.

Журавльова, Ю. Ю.
Сутність платоспроможності підприємства [Текст] / Ю.Ю. Журавльова // Фінанси України. - 2006. - №1. - С. 116-121.

Денисенко, Микола Павлович.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Литвицький , Валерій.
Платоспроможність держави: український контент / Валерій Литвицький // Банківська справа. - 2008. - № 3. - С. 3-22

Литвицький , Валерій.
Платоспроможність України: реалії півріччя / Валерій Литвицький // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 3-14