Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=742

Скажить будь ласка, де можна знайти теорію по "управління дебіторською і кредиторською заборгованостю на сільгосппідприємствах", або "методи управління дебіторською і кредиторською заборгованостю на сільгосппідприємствах" Дякую

Яна
2009-05-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Перегляньте наступну літературу:

65.052.9(4УКР)232
Б 94
Бухгалтерський і податковий облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : учебное пособие / Уклад. Ж. Голуб, В. Проніна. - К. : [б. и.], 2005. - 123 с.

65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов [та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 470 с.

65.9(4УКР)32
К 93
Курган, Віктор Панасович.
Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

65.052.9(4УКР)
К95
Кучеренко, Тамара Євгенівна.
Звітність підприємств [Текст] : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. - К. : Знання, 2008. - 496 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 486-492.

67.9(4УКР)307
П 59
Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства [Текст] : сборник научных трудов / За ред. А.П. Гетьман, В.З. Янчук. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 644 с.


Головченко, Т.
Облік дебіторської заборгованості в с/г підприємствах [Текст] / Т. Головченко, І. Кукса // Економіка АПК. - 2003. - №6. - С. 103-107.

Білик, М. Д.
Управління дебіторською заборгованістю підприємств [Текст] / М.Д. Білик // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 24-36.

Басюк, Т. П.
Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства [Текст] / Т.П. Басюк // Фінанси України. - 2004. - №12. - С. 115-123.

Матицина, Надія.
Дебіторська заьїборгованість: нові облікові підходи [Текст] / Н. Матицина // Економіст. - 2005. - №11. - С. 50-52.

Вітлінський, В. В.
Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності [Текст] / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 127-133.

Лузан, Ю. Я.
Фінансовий стан агропромислового виробництва в Україні та шляхи його удосконалення [Текст] / Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С. 14-18.

Фабіянська, В. Ю.
Організація бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В.Ю. Фабіянська // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 103-106. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Колотуха, Сергій.
Основні риси організації фінансів аграрних формувань у сучасних умовах / Сергій Колотуха, Іван Коваленко // Банківська справа. - 2008. - № 3. - С. 49-58.

Маренич, Тетяна.
Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання [Текст] / Т. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 2. - 21-26. . - Бібліогр. с. 26 (10 назв.)

Кияшко, О. М.
Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Кияшко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 190- 196 : табл., рис. - Бібліогр.: 21 назва