Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Легкий воздух у Вас дома сделают наши товары: стоимость сплит систем. Скидки и бонусы.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=750

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, де можна знати інформацію про аналіз ефективності маркетингового планування.Дякую.

Ольга
2009-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо наступну літературу:

65.9(4УКР)29
Б69
Близнюк, Станіслав Васильович.
Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] : научное издание / С.В.Близнюк ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : Політехніка, 2003. - 384 с. : іл. - Бібліогр.: с. 373-379.

65.050.9(4УКР)
К 26
Карпов, Володимир Анатолійович.
Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку [Текст] : навч. посібник / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2003. - 284 с.

65.050.2
К 66
Корж, Марина Володимирівна.
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333-343.

65.29
К 88
Куденко, Наталія Володимирівна.
Стратегічний маркетинг [Текст

65.29
М 26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, И.В. Ванеєва та ін. - К. : ЦУЛ, 2003. - 258 с.
] : навч. посіб. / Н. В.Куденко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 152 с. - Бібліогр.: с. 150-151.

65.29
П19
Пасічник, В. Г.
Виробничий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В. Г.Пасічник, О. В.Акіліна. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 112 с.


Пилипчук, В. П.
Контроль, оцінка та аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Текст] / В.П. Пилипчук // Маркетинг в Україні. - 2004. - №1. - С. 29-32.

Савчук, В.
Оцінка ефективності маркетингових програм [Текст] / В. Савчук // Економіка України. - 2005. - №1. - С. 47-52.

Аршевська, Марина.
Проблема оцінки ефективності виставкової діяльності [Текст] / М. Аршевська // Маркетинг и реклама. - 2006. - №1. - С. 53-57.

Аллес, Мартин.
Ефективність і креативність [Текст] / М. Аллес // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 6. - С. 8.

Лазебник, Максим.
Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 році та прогноз на 2009 рік. Експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції [Текст] / М.Р. Лазебник // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 6. - С. 28-32.