Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Качественная медицина нужна? То лечение в Израиле выбери. В Израиле лечение качественное.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=751

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть з підбіркою джерел стосовно обліку витрат на виробництво продукції та калькулювання собівартості. Пріорітетним є розгляд проблем стосовно вищезазначеної теми, що складаються за сучасних умов, прогалин і недосконаласті у вітчизняному законодавстві, розбіжностей поглядів науковців. Щиро дякую і чекаю відповіді!!!

Шевчук Наталія Валеріївна
2009-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

З фондів нашої бібліотеки Ви зможете отримати наступну літературу:

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

65.052(4УКР)
Д 71
Доходи, витрати та фінансові результати [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2002. - 130 с. - (Нова бухгалтерія).

65.9(4УКР)29
Л26
Ластовецький, Василь Омелянович.
Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності [Текст] : наук. практ. посіб. / В.О.Ластовецький ; Економіко-правничий ін-т. - Чернівці : Місто, 2003. - 156 с.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.


Микитюк, Лариса.
Деякі аспекти системного підходу до вивчення витрат [Текст] / Л. Микитюк // Економіст. - 2006. - №4. - С. 16-19.

Єськов, Олексій.
Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. - 2006. - №10. - С. 19-21.

Чумаченко, Микола.
Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 "Витрати" [Текст] / Микола Чумаченко, Ірина Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 3. - С. 13-15. . - Бібілогр.: 10 назв.

Яценко, В.
Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35. - Бібліогр.: 5 назв

Голов, С.
Чи перешкоджає П(С)БО "Витрати" економічній роботі на підприємстві? [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 3-10. - Бібліогр.: 11 назв.

Чумаченко, Микола.
П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві [Текст] / М. Чумаченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 10. - С. 3-10.

Гура, Надія.
Облік і капіталізація фінансових витрат / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит . - 2008. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр. с. (3 назв.)

Дерій, Василь.
Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 7-11. - Бібліогр. с. 11 (11 назв.)

Чумаченко, Микола.
Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 3-7. - Бібліогр. с. 7 (28 назв.)