Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=753

Допоможіть знайти матеріал про переваги та недоліки або ж вдосконалення управлінського обліку в банку

Оксана
2009-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь з наступною літературою:

65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 704 с. : табл. + Додатки с. 644-701. - Бібліогр.: с. 702-703.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В. С.Лень. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Прес, 2006. - 320 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.052
Р 15
Радецька, Лідія Петрівна.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - К. : Видавничий центр "Академія", 2007. - 352 с. : рис., табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 351.


Кіндрацька, Любомира.
Бухгалтерський облік в управлінні банком [Текст] / Л. Кіндрацька // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 7. - С. 49-51. - Бібліогр.: 4 назв

Пришляк, Г. В.
Проблеми організації банківського управлінського обліку [Текст] / Г.В. Пришляк // Регіональна економіка. - 2007. - № 2. - С. . 204-209. - Бібліогр.: 7 назв.

Бобиль, Володимир.
Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С. 38-46

Бобиль, Володимир.
Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 20-28