Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=755

Допоможіть знайти літературу про прогнозування показників фінансової звітності

2009-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте наступну літературу:

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.

65.9(4УКР)23
Г 54
Глівенко, Сергій Володимирович.
Економічне прогнозування [Текст] = Economic fecasting : навч. посіб. / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, О.М. Теліженко. - 3-є вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2004. - 208 с. + Додаток с. 199-202. - (Бібліотека економічних наук). - Бібліогр.: с. 203-204.

65.23
Г 75
Грабовецький, Борис Євгенійович.
Економічне прогнозування і планування [Текст] : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 188 с.

65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 445-461.


Соловйова , Н. І.
Аналіз імовірностей реалізації функцій управлінської діяльності в системі фінансового прогнозування на агропідприємстві [Текст] / Н. І. Соловйова // Фінанси України. - 2007 . - № 6 . - С. . 122- 132

Кучеренко, Тамара.
Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 36-38. - Бібліогр. с. 38 (5 назв.)

Городянська, Л.
Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 28-39. - Бібліогр. с. 39 (13 назв.)

Соловйова , Н. І.
Концептуальна модель системи фінансового прогнозування в агропідприємствах [Текст] / Н. І. Соловйова // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 64-71. - Бібліогр. у прим.

Лисенко, Н. О.
Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив / Н. О. Лисенко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 163- 170 : табл. - Бібліогр.: 17 назв

Кучеренко, Т.
Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 21-29. - Бібліогр. с. 29 (16 назв.)

Мервенецька, В. Ф.
Принципи формування управлінської звітності [Текст] / В. Ф. Мервенецька // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 89-91. - Бібліогр. в прим.

Мейш, Алла.
Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів [Текст] / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 19-22. - Бібліогр. с. 22 (8 назв.)

Сіненко, І. О.
Граничні значення показників структури бухалтерського балансу / І. О. Сіненко, О. Л. Хотомлянський // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 179- 185 : форм., табл., граф. - Бібліогр.: 13 назв

Річна фінансова звітність підприємства [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 12. - С. 3-22

Нашкерська, Галина.
Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (4 назв.)

Кучеренко, Тамара.
Принцип обачності у фінансовій звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 2. - 8-13. . - Бібліогр. с. 13 (10 назв.)