Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
челябинск | ноутбуки белого цвета | Форум и консультации по ремонту - ремонт клуба.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=761

Де можна знайти матеріали на тему "фінансово інвестиційний потенціал та фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів"?

Кириченко Леся
2009-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо ознайомитись з такою літературою:

65.26
В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Інвестування [Текст] : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. - Львів : Новий Світ, 2006. - 544 с. : табл. + Додатки с. 537-543. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. у кінці тем.

65.9(4УКР)
М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.

65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, Анатолій Степанович.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.

65.9(4УКР)
П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович.
Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с. - Бібліогр.: с. 465 - 471.

65.26
Ф33
Федоренко, Валентин Григорович.
Інвестування [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Федоренко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Алерта, 2006. - 444 с. : табл.


Дудін Т. Розвиток інвестиційної політики у регіоні [Текст] / Т. Дудін // Управління сучасним містом. - 2004. - №4-6. - С. 187-193.

Петкова Л.О. Інвестиційна привабливість регіонів [Текст] / Л.О. Петкова // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 40-46.

Косянчук, Тетяна. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату [Текст] / Т. Косянчук // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №5. - С. 66-68.

Папп, Василь. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні [Текст] / В. Папп // Регіональна економіка. - 2006. - №2. - С. 50-58.

Попова В. Підсумки та напрями інвестиційної політики в Україні [Текст] / В. Попова, В. Попов // Економіка України. - 2007. - № 5. - С. 35-42

Іваноньків О.О. Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування [Текст] / Іваноньків О.О. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 12- 17

Павленко, Юрій. "Житомирщина - серце й душа українського Полісся... [Текст] / Ю. Павленко // Діловий вісник. - 2007. - № 11. - С. 8-10.

Грицаєнко І. А. Економічний прагматизм як домінанта інвестиційної політики України / І. А. Грицаєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 4 - 13

Ульянченко, Віра. Київщина - відкрита і готова до співпраці [Текст] / В. Ульянченко // Діловий вісник. - 2008. - № 4. - С. 6-8

Безугла В. О. Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України [Текст] / В. О. Безугла, Л. П Шаповал // Регіональна економіка. - 2008. - № 3 .- С.104-109

Матчук, Віктор. Рівненщина - найперспективніший регіон для вкладання інвестицій [Текст] / В. Матчук // Діловий вісник. - 2008. - № 12. - С. 8-11.

Сіленков, Борис Віталійович. Унікальність Херсонського регіону [Текст] / Б. В. Сіленков // Діловий вісник. - 2009. - № 5. - С. 5-7.