Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=768

Добрий день, підкажіть джерела для написання роботи на тему "Особливості використання цінових знижок та надбавок у деяких сферах народного господарства"

Василь Віталійович
2009-06-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою:

65.42
Б44
Бєлявцев, М. І.
Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова ; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 332 с. - Бібліогр.: с. 274-275.

65.9(4УКР)
Г38
Герман, Георгій Іванович.
Закони вартості [Текст] / Г.І. Герман ; Академія Харківської профспілки робітників ВО "Комунар". - Харків : [б. и.], 2006. - 18 с.

65.42
К60
Колесников, Олександр Володимирович.
Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Колесников ; Українська держ. академія залізничного транспорту. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 144 с. : табл. - Бібліогр.: с. 135-136.

65.42
О75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 252 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)25
П32
Пінішко, Василь Степанович.
Ціно- і тарифотворення [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пінішко. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 304 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 298-302.

65.25
Ш66
Шкварчук, Людмила Олександрівна.
Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Кондор, 2006. - 460 с. : табл. - Бібліогр.: с.452-459 . -Предм. покаж.: с. 448-451.

Корінєв, В. Л.
Уточнення ціни з урахуванням умов реальної ринкової ситуації [Текст] / В.Л. Корінєв // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №5. - С. 74-86.

Артус, М. М.
Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку [Текст] / М.М. Артус // Фінанси України. - 2004. - №10. - С. 103-107.

Шульц, С. Л.
Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України [Текст] / С.Л. Шульц // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 12-24. - Бібліогр.: 10 назв.

Гончар, А. Ф.
Вартісні (цінові) і гранічні показники / А. Ф. Гончар // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 24-28. - Бібліогр. в кінці ст.