Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=774

Економічна суть, функції та роль Державного бюджету України в сучасних умовах

Катя
2009-06-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою:

65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.9(4УКР)26
В 19
Василик, Остап Дмитрович.
Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.

65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник, Юрій Васильович.
Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

Дем'янишин, В. Г.
Бюджетна доктрина держави: детермінізм фінансової науки та бюджетної полтики [Текст] / В.Г. Дем'янишин // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 17-21. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.

Кириленко, О.
Актуальні проблеми модернізації державних фінансів України [Текст] / О. Кириленко // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 46-50 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.

Дяченко, Я. Я.
Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету [Текст] / Я. Я. Дяченко, Л. М. Колесник, А. М. Цугунян // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 34-52.

Плескач, В. П.
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами [Текст] / В. П. Плескач // Фінанси України. - 2008. - №11. - С. 18-28.

Поташній, Ю.
Бюджет - як сито [Текст] / Ю. Поташній // Віче. - 2009. - № 4. - С. 40-41.

Кудряшов, В.
Фінансування дефіциту державного бюджету [Текст] / В. Кудряшов // Економіка України. - 2009. - № 4. - С. 52-64. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.