Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=776

Допоможіть знайти матеріали на тему: "М. Яснопольський. Теорія фінансової економетрики".
Дякую

Оксана
2009-06-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо ознайомитися з деякими джерелами по Вашій темі:
65.02(4УКР)
У45
Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економічний ф- т; упоряд. С.М. Злупко. -К.: Знання, 2007.-696 c.

65.02
М 86
Мочерний С.В.
Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб./ С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - Вид. 3-є, стер. -Львів : Новий Світ - 2000, 2007.-488 c.

65.01
М 86
Мочерний С.В.
Основи економічних знань : підручник / С.В. Мочерний. - 2-е вид. уточнене. -К.: Академія, 2002.-312 с. -(Альма-матер).

65.02
Н56
Нестеренко О.П.
Історія економічних вчень : курс лекцій / О. П. Нестеренко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. -4-те вид., стер.. -К.: МАУП, 2007.-128 c.

65.01
О 75
Основи економічної теорії : підручник/ Міністерство освіти і науки України; За заг. ред. О.О. Мамалуй. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-480 c.

Злупко С. Яснопольський М. – засновник наукової школи територіальної фінансової економетрії / С.М. Злупко // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С.125-133.

Небрат В. Микола Яснопольський - основоположник територіальної фінансової економетрії / В. Небрат // Регіональна економіка. - 2006. - №1. - C. 247-257.