Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Стоимость выполнения кровельных работ катапалом и руфлексом.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=781

Буду вдячна за допомогу знайти матеріал на тему: "Облік довгострокових фінансових інвестицій. Шляхи покращення". Щиро дякую.

Бурлака Ольга Валеріївна
2009-06-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам ознайомитись з наступною літературою:

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493. - Бібліогр.: с. 494-495.

65.052.9(4УКР)
Г52
Гладких, Тетяна Веніамінівна.
Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Гладких ; Міністерство освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 480 с. : табл. + Додатки.

65.26
І-58
Інвестування [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с.

65.052.9(4УКР)2
Н37
Нашкерська, Галина Володимирівна.
Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Нашкерська ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Кондор, 2005. - 504 с. : табл.

65.052.9(4УКР)
Ф59
Фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2005. - 976 с. : табл. + Додатки.


Середіна, Ю. І.
Облік необоротних активів та довгострокових фінансових інвестицій [Текст] / Ю.І. Середіна // Вісник. - 2004. - Вип.№1. - С. 34-44.

Небильцова, О. В.
Облік інвестицій за методом участі в капіталі [Текст] / О.В. Небильцова // Фінанси України. - 2006. - № 11. - С. 112-121.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 8. - С. 3-6.

Голов, Сергій.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Інвестиційна нерухомість" у вітчизняному форматі (коментар до П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість") [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 8-17. - Бібліогр.: 4 назв.

Орлова, В.
Оцінка фінансових інвестицій та її вплив на достовірність балансу [Текст] / В. Орлова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 40-42. - Бібліогр. с. 42 (4 назв.)

Бондар, М. І.
Інвестиційні ресурси в обліковому процесі [Текст] / М. І. Бондар // Економіка та держава. - 2008. - № 3. - С. 28-31. - Бібліогр. с. 31 (24 назв.)