Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=782

Добрий день! Скажіть,будь ласка, де можна знайти інформацію для реферата: "Організація інструментального господарства на машинобудівному заводі"

Андрій Азаров
2009-06-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися:

65.29
Є31
Єгупов, Ю.
Організація виробництва на промисловому підприємстві [Текст] : навч. посіб. / Ю.А. Єгупов ; Одеський державний економічний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 488 с. : табл.

65.29
Т99
Тян, Р.
Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р.Б. Тян, І.В. Багрова; за ред. І.В. Багрова ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 248 с. : табл.

65.29
В 19
Васильков, В.
Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Васильков ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 2-е, без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 524 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 518-519.

65.29
К 90
Кулішов В.В.
Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп.. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c.

34.5
Т38
Технология машиностроения : учеб. пособ. : в 2-х кн./ Э. Л. Жуков [и др.] ; под. ред. С. Л. Мурашкин. -Изд. 3-е, стер.. -М. : Высшая школа. -2008.
Кн. 2 : Производство деталей машин. -2008.-296 c