Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=793

Доброго дня,будь-ласка порадьте які підручники можна використати для курсової по темі "Психологія управління"

Горб Оксана
2009-06-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь з наступною літературою:

88.5
Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с. : табл. - Бібліогр.: с. 442-447.

88.4
О-63
Орбан -Лембрик, Лідія Ернестівна.
Психологія управління [Текст] : посібник / Л.Е. Орбан -Лембрик; Л.Е.Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 568 с. - (Альма-матер).

88.5
П 86
Психологія управління в бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Е. Ф. Іпатов [та ін.]. - Х. : НМЦВО, 2002. - 320 с.

65.050.2
С 69
Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. А. Л. Афендик. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 80-81.

88.4
Ц61
Цимбалюк, Іван Миколайович.
Психологія управління [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2008. - 624 с. - (Майстерня психолога).


Смолінська, О. Є.
Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури [Текст] / О. Є. Смолінська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3. - С. 129 - 136 : рис. - Бібліогр.: с.135 – 136.

Юр"єва, Ірина.
Ефективність управлінських рішень в контексті психології управління [Текст] / І. Юр"єва // Соціальна психологія. - 2007. - №6. - С. 102-110. - Бібліогр. 7 назв.

Хуповой, Владимир.
Антропологический фактор в управлении компанией [Текст] / В. Хуповой, И. Павленко // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 2. - С. 37-41.

Голубєва, Марія.
Ефективна діяльність кадрових менеджерів як запорука успіху організації [Текст] / М. Голубєва, О. Макаренко, І. Майстренко // Психологія управління. - 2008. - № 4 . - С.122-129.

Корж, М.
Влияние психологических аспектов управления изменениями на эффективность управления маркетингом на предприятиях промышленной сферы [Текст] / М. Корж // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 66-69 : табл.

Кириченко, Вероніка.
Уявлення працівників про організаційну культуру та соціально-психологічний клімат на підприєимстві / Вероніка Кириченко // Соціальна психологія. - 2009. - № 1. - С. 121-130. - Бібліогр.: 12 назв.