Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=800

Доброго дня!!!! Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему "Облік та аналіз амортизації активів підприємства"? Дякую

Катерина
2009-06-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРПропонуємо Вашій увазі:


65.052.9(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 392 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 386.

65.052
Б93
Бутинець, Франц Францович.
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с.

65.052.9(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . - К. : Знання, 2007. - 472 с. : іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с.381-384 . - Алф. покаж.: с.405-409 . - Предм. покаж.: с. 392-404.

65.052.9(4УКР)
Т67
32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 308 с.


Городянська, Л. В.
Амортизація: функції, фінансовий механізм управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортизації [Текст] / Л.В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №2. - С. 57-68.

Волинец, Л.
Методы начисления амортизации основных средств [Текст] / Л. Волинец // Консультант бухгалтера. - 2004. - №11. - С. 4-13.

Городянська, Л. В.
Особливості нарахування і використання амортизації в обліково-аналітичній та податковій системах [Текст] / Л.В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2. - С. 101-112.

Пашнюк, Леся.
Амортизаційна політика на сучасному етапі [Текст] / Л. Пашнюк // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №4. - С. 167-169.

Ткаченко, Людмила.
Амортизаційна політика держави як складова стратегії економічних перетворень: з досвіду США / облікові аспекти / [Текст] / Л. Ткаченко // Економіст. - 2006. - №4. - С. 26-28.

Павлюк, Іван.
Бухгалтерський облік: вибуття та амортизації нематеріальних активів [Текст] / Іван Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 2. - С. 3-8.

Юшко, С. В.
Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2008. - № 10. - С. 80-88

Надворняк, Я. М.
Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів [Текст] / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 84-89. - Бібліогр. в підряд. прим.