Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=801

Доброго дня. Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему: "Особливості фінансового планування та фінансування науково-дослідних організацій"

Тетяна
2009-06-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь з наступною літературою:


65.9(4УКР)26
Б24
Бардиш, Григорій Олексійович.
Проектне фінансування [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Бардиш ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - 3-є вид., переробл. та допов. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с.399-403 та наприкінці розд.

65.26
К 93
Куриленко, Тамара Платонівна.
Проектне фінансування [Текст] : підручник / Т.П. Куриленко ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ринкових відносин, Міжнар. ун-т фінансів. - К. : Кондор, 2006. - 208 с.


Боголіб, Т. М.
Фінансування наукових розробок [Текст] / Т.М. Боголіб // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 52-59.

Монаєнко, Антон Олексійович.
Правове регулювання розподілу грошових коштів держави на фінансування науки [Текст] / А.О. Монаєнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 455-461. - Бібліогр.: 15 назв.

Грига, Віталій Юрійович.
Аналіз діяльності НАНУ в процесі інноваційного розвитку країни [Текст] / В. Ю. Грига // Проблеми науки. - 2007. - № 7. - С. 2-9. - Библиогр.: с. 9 (11 назв.)

Монаєнко, Антон Олексійович.
Правове регулювання фінансування наукових та науково-технічних програм [Текст] / А. О. Монаєнко // Наше право. - 2007. - № 4. - С. 89-94. - Бібліогр. в кінці ст.

Усенко, Ю. В.
Аналіз напрямів та методів бюджетного фінансування інноваційного розвитку економіки / Ю. В. Усенко // Економіка та держава. - 2008. - № 1. - С. 27-31. - Бібліогр. с. 31 (11 назв.)

Монаєнко, А.
Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1. - С. 24-27. - Бібліогр.: 9 назв

Монаєнко, Антон Олексійович.
Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки [Текст] / А. О. Монаєнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 439-443. - Бібліогр. в кінці ст.