Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=804

Доброго дня! Допоможіть будь – ласка знайти підручник в електронному вигляді Бідняк «Менеджмент» або питання:
1. Управління направлене на успіх
2. Види планів в організації
3. Організація праці персоналу.
Дякую!!!!

Виктория
2009-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102009-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10

Зверніть увагу! Ці видання є у фондах нашої бібліотеки:
65.050.2
К61
Колпаков В.М.
Організація праці менеджера : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Колпаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2008.- 432 c.

65.050.9(4УКР)2
П44
Подольчак Н.Ю.
Стратегічний менеджмент : навч. -метод. посіб./ Н. Ю.Подольчак; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2006.- 224 c.. -Бібліогр.: с. 212-216.
65.29
О-75
Осовська Г.В.
Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. - К. : Кондор, 2003.-196 с. - Бібліогр.: с. 191-193.

65.050.9(4УКР)2
К89
Кузьмін О.Є.
Основи менеджменту : підручник/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - 2-е вид., випр., доп.. -К.: Академвидав, 2007.- 464 c.. - Бібліогр.: с. 451-462.

65.29
І 21
Іванова І.В.
Менеджер - професійний керівник : навч. посіб./ І.В. Іванова; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001.-108 c..

65.050.9(4УКР)2
Д79
Дубич К.В.
Основи теорії управління та менеджменту : навч. посіб./ К. В.Дубич, О. Г.Кірічок, В. К.Процюк; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Пектораль, 2005.-104 c.

65.29
Т19
Тарасюк Г.М.
Планування діяльності підприємства : навч. посіб./ Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - 3-тє вид.. - К. : Каравела, 2008.-352 c. : a-рис.. -Бібліогр.: с. 350-351