Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=808

де найти конспект лекцій з економічної географії 10-11 клас

Іванова І.І.
2009-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРНа жаль , такого підручника в фондах нашої бібліотеки немає. Ми пропонуємо Вам наступну літературу:

65.049(0)
Б69
Блій, Г. де
Географія: світи, реґіони, концепти [Текст] = Geography: realms, regions, concepts : научно-популярная литература / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій; Пер. з англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, Н. Стельмах, І. Босак. - К. : Либідь, 2004. - 740 с. - Бібліогр.: с. 690-694. -Алф. покаж.: с. 695-738.

65.049(0)
Б40
Безуглий, Віталій Вікторович.
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В.В. Безуглий. - К. : Академія, 2005. - 704 с. - (Альма-матер).

65.04
Г 35
География мирового хозяйства [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / А. П. Голиков [и др.] ; М-во образования и науки Украины. - К. : Центр учебной литературы, 2008. - 192 с. : ил, табл. - Библиогр.: с. 188-189.

65.04(0)
Е45
Економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. для студ. географічних спеціальностей вищих навч. закл. / О. Шаблій, С.П. Кузик, М. Книш та ін.; За ред. С.П. Кузик. - 2-е вид., зі змінами. - Львів : Світ, 2005. - 672 с. : табл. + Додаток с. 662-667. - Бібліогр.: с. 668.

Локтіонов, В.
Оптимізація взаємодії в системі "Екологія-Економіка-Людина" (Матеріали до уроку-семінару "Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи" в 10 класі) [Текст] / В. Локтіонов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 1. - С. 17-22.

Топузов, Олег.
Картографічні матеріали у проблемному навчанні економічної і соціальної географії [Текст] / О. Топузов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 9. - С. 26-31.

Савлук, Г.
Урок на тему "Південна Африка - економічний лідер регіону" [Текст] / Г. Савлук // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 3. - С. 33-35. - Бібліогр.:5 назв.